Vägledande samtal


Är jag den jag vill vara?

Lever jag det liv jag vill leva?


Är du redo för en förändring i ditt liv?

Behöver du någon att prata med för att kunna ta ett första steg till bättre livskvalitet?


Tillsammans kommer vi fram till vad du behöver förändra i din livsstil.


3 gånger, ca 60 minuter / tillfälle - 1 200 kr


1 kostnadsfri uppföljning ingår.